Сертификација

Сертификат за систем за управување со квалитет

Тоа значи дека PRE има воспоставено сеопфатен систем за управување со квалитетот и обезбедување квалитет во сите аспекти на управувањето, вистинската работа, добавувачите, производите, пазарите, процесот и материјалот. Управувањето со добар квалитет им помага на компаниите да ја подобрат организациската ефикасност, да ги намалат трошоците и да обезбедат производи и услуги со одличен квалитет. Работете со нас, не треба да се грижите за ништо. Затоа што сите проекти ќе ги реализираме околу системот за квалитет.

225b60ba

c03fcbc3
sd23
c8056445